LOUNAISRANNIKON ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI

Lounaisrannikon elinvoima- ja kilpailukykyanalyysissa verrattiin neljän kaupunkiseudun eli Turun, Vakka-Suomen, Rauman ja Porin seudun positiota suhteessa muihin keskisuuriin ja suuriin kaupunkiseutuihin vuosien 2000-2012 välisenä aikana. Lounaisrannikon neljällä kaupunkiseudulla asuu noin joka kymmenes suomalainen (550 000 asukasta). Lounaisrannikon elinvoimaa ja kilpailukykyä analysoitiin useasta eri näkökulmasta: saavutettavuuden, alue- ja kuntatalouden, työllisyyden, yritystoiminnan, väestön ja osaamisen kannalta.

Tulokset esitetettiin muuttujittain 2000-luvun kehityksen osalta. Muutokset kuvattiin määrällisinä ja suhteellisina lukuina kaupunkiseuduittain. Tuloksia verrattiin 13 suurimpaan kaupunkiseutuun.

Esitys pidettiin Lounaisrannikoyhteistyöhön liittyvässä Lippulaivaseminaarissa 5.2.2014. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!

YRITYSDYNAMIIKAN EROT SEUTUJEN VÄLILLÄ VUOSINA 2008-2012

Esityksessä verrattiin Manner-Suomen 67 seutukunnan välisiä eroja yritysdynamiikassa vuosina 2008-2012. Vertailevaan analyysiin valittiin 6 yritysdynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa. Kaikki seudut jaettiin muuttujakohtaisesti saatujen arvojen perusteella viiteen viidennekseen. Jokaisen muuttujan arvo suhteutettiin joko alueen keskiväkilukuun tai yrityskantaan (toimivat yritykset) vuosina 2008-2012. Luvut ilmaistiin joko promilleina tuhatta asukasta/yritystä kohden tai prosenttiosuutena.

Kuuden muuttujan yhteenvedon tuloksena jokainen seutu sijoitettiin viiteen viidennekseen. Yritysdynamiikaltaan parhaassa viidenneksessä oli ensisijaisesti Etelä-Suomen, länsirannikon ja Lapin seutuja.

Yritysdynamiikkaan liittyvä esitys pidettiin SEKES:in kehittämispäivillä 31.1.2014 kuntaliitossa Helsingissä. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!