NYKYISET VAI OPTIMAALISET UUDET MAAKUNNAT?

Analyysi: ’Nykyiset vai optimaaliset uudet maakunnat?

Aika: Heinäkuu 2017

Tekijät: Valtiotieteen tohtori Timo Aro ja tohtorikoulutettava Timo Widbom’

NYKYISET VAI UUDET OPTIMAALISET MAAKUNNAT

’Nykyiset vai uudet optimaaliset maakunnat?’ -analyysissä on verrattu nykyistä 18 maakunnan mallia vaihtoehtoisiin malleihin, jossa olisi 12 tai 7 uutta maakuntaa. Vaihtoehtoinen malli on tehty niin sanotusti puhtaalta pöydältä eli se ei perutu nykyiseen hallinnolliseen aluejakoon tai -rakenteeseen eikä poliittiseen tarkoituksenmukaisuuteen, vaan aluerakenteen optimointiin suhteessa väestön todelliseen sijaintiin ja saavutettavuuteen. Lopputuloksena on 12 ja 7 alueen optimaalinen tulevaisuuden aluerakenteen kestävä toiminnallinen malli, jossa on optimoitu asukkaiden saavutettavuuden kannalta jokaisen alueen pääpaikka ja sen ympärille muodostuva vaikutusalue (”uudet maakuntarajat). Analyysi perustuu paikkatiedon hyödyntämiseen, jonka avulla on muodostettu 5×5 km tilastoruuduilla 10 000 väestön sijaintiin perustuvaa kysyntäpistettä ja 700 saavutettavuuteen perustuvaa sijaintipistettä.

Tutustu koko analyysiin tästä! ja Helsingin Sanomien artikkeliin aiheeseen tästä!

LOUNAISRANNIKON ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI

Lounaisrannikon elinvoima- ja kilpailukykyanalyysissa verrattiin neljän kaupunkiseudun eli Turun, Vakka-Suomen, Rauman ja Porin seudun positiota suhteessa muihin keskisuuriin ja suuriin kaupunkiseutuihin vuosien 2000-2012 välisenä aikana. Lounaisrannikon neljällä kaupunkiseudulla asuu noin joka kymmenes suomalainen (550 000 asukasta). Lounaisrannikon elinvoimaa ja kilpailukykyä analysoitiin useasta eri näkökulmasta: saavutettavuuden, alue- ja kuntatalouden, työllisyyden, yritystoiminnan, väestön ja osaamisen kannalta.

Tulokset esitetettiin muuttujittain 2000-luvun kehityksen osalta. Muutokset kuvattiin määrällisinä ja suhteellisina lukuina kaupunkiseuduittain. Tuloksia verrattiin 13 suurimpaan kaupunkiseutuun.

Esitys pidettiin Lounaisrannikoyhteistyöhön liittyvässä Lippulaivaseminaarissa 5.2.2014. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!