LOUNAISRANNIKON ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYANALYYSI

Lounaisrannikon elinvoima- ja kilpailukykyanalyysissa verrattiin neljän kaupunkiseudun eli Turun, Vakka-Suomen, Rauman ja Porin seudun positiota suhteessa muihin keskisuuriin ja suuriin kaupunkiseutuihin vuosien 2000-2012 välisenä aikana. Lounaisrannikon neljällä kaupunkiseudulla asuu noin joka kymmenes suomalainen (550 000 asukasta). Lounaisrannikon elinvoimaa ja kilpailukykyä analysoitiin useasta eri näkökulmasta: saavutettavuuden, alue- ja kuntatalouden, työllisyyden, yritystoiminnan, väestön ja osaamisen kannalta.

Tulokset esitetettiin muuttujittain 2000-luvun kehityksen osalta. Muutokset kuvattiin määrällisinä ja suhteellisina lukuina kaupunkiseuduittain. Tuloksia verrattiin 13 suurimpaan kaupunkiseutuun.

Esitys pidettiin Lounaisrannikoyhteistyöhön liittyvässä Lippulaivaseminaarissa 5.2.2014. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!

Kommentointi on suljettu.