KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

Analyysi  ’KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISISTÄ EROISTA YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012’

Analyysi ’KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISISTÄ EROISTA YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012’ perustuu Manner-Suomen kaupunkiseutujen yritysdynamiikan vertailuun vuosina 2008-2012. Kaupunkiseutujen yritysdynamiikkaa verrataan kuuden muuttujan avulla, jotka liittyvät aloittavien yritysten määrään, yritysperustantaan, yrityskantaan, yrityskannan muutokseen, yritysten uusiutumisasteeseen (luova tuho) ja aloittavien osaamisintensiivisten yritysten määrään. Kaikki seudut jaetaan muuttujittain viiteen viidennekseen niiden saamien arvojen perusteella.

Analyysin data perustuu Tilastokeskuksen Yritykset -tietokantaan.

Analyysi löytyy tästä!

YRITYSDYNAMIIKAN EROT SEUTUJEN VÄLILLÄ VUOSINA 2008-2012

Esityksessä verrattiin Manner-Suomen 67 seutukunnan välisiä eroja yritysdynamiikassa vuosina 2008-2012. Vertailevaan analyysiin valittiin 6 yritysdynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa. Kaikki seudut jaettiin muuttujakohtaisesti saatujen arvojen perusteella viiteen viidennekseen. Jokaisen muuttujan arvo suhteutettiin joko alueen keskiväkilukuun tai yrityskantaan (toimivat yritykset) vuosina 2008-2012. Luvut ilmaistiin joko promilleina tuhatta asukasta/yritystä kohden tai prosenttiosuutena.

Kuuden muuttujan yhteenvedon tuloksena jokainen seutu sijoitettiin viiteen viidennekseen. Yritysdynamiikaltaan parhaassa viidenneksessä oli ensisijaisesti Etelä-Suomen, länsirannikon ja Lapin seutuja.

Yritysdynamiikkaan liittyvä esitys pidettiin SEKES:in kehittämispäivillä 31.1.2014 kuntaliitossa Helsingissä. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!