MIKSI RAHAT EIVÄT RIITÄ MIHINKÄÄN?

Esitys ’Miksi rahat eivät riitä mihinkään?’ SAK:n Porin paikallisjärjestön edustuston tilaisuudessa 25.11.2013.  Suomi -nimisellä kolikolla on kaksi puolta: yhtäältä Suomi on kansainvälistä kärkeä useissa kansainvälisissä vertailuissa ja toisaalta tuntuu etteivät rahat riitä enää mihinkään. Kaikkea karsitaan, säästetään, vähennetään, irtisanotaan, sopeutetaan jne. Miksi?

Esityksen punainen lanka on työikäisen väestön määrän väheneminen, ensimmäisen kerran historian aikana, josta seuraa lumipalloilmiönä erilaisia negatiivisia ja kumuloituvia syy- ja seuraussuhteita. Sisältö keskittyy kolmeen taloudellisen käsitteen eli huoltosuhteen, kestävyysvajeen ja tuottavuuden avaamiseen erityisesti väestöllisestä ja Baumolin taudin näkökulmasta.

Lue ja katso lisää tästä!

SEUTUJEN KEHITYSEROT JA MUUTOSDYNAMIIKKA

Esitys ’Seutujen kehityksestä ja muutosdynamiikasta’ SDP:n aluekehitysseminaarissa säätytalolla 26.11.2013.

Esitys jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa aluekehityksen ja aluerakenteen muutoksesta 2010-luvulla ja toisessa osassa esimerkkejä 25 seutukunnan kilpailukyvyn muutosdynamiikasta vuosina 1995-2012.

Katso ja lue lisää tästä!

ALUEET, ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY

Esitys ’Alueet, elinvoima ja kilpailykyky’Alueiden kilpailukykyä analysoidaan yhden tekijän eli muuttovetovoiman näkökulmasta. Esityksessä käydään läpi sekä muuttoliikkeen ja muuttojen dynamiikkaa suhteessa aluekehitykseen että analysoidaan miksi yhdet alueet ovat vetovoimaisimpia kuin toiset.

Esitys pidettiin Kiinteistöjön sijoitus-, rahoitus-, kehitys- ja palveluliiketoiminnan vuosiseminaarissa Hämeenlinnan Aulangolla 8.11.2013.

Tutustu esitykseen tästä!