Maahanmuuttostrategioiden opetukset. Case Etelä-Savo!

Esitys ’Mitä voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista?’. Esityksessä aluksi Etelä-Savon maahanmuuton määrän ja profiilin analyysiä ja sen jälkeen muiden alueiden maahanmuuttostrategioiden läpikäymisen pohjalta suositukset Etelä-Savolle. Esityksessä on käyty läpi noin 20 alueen maahanmuuttostrategiat tai -ohjelmat, jonka perusteella tehty suosituksia Etelä-Savolle.

Analyysin keskeiset kysymykset ovat:

1. Mitä voidaan oppia muiden alueiden tai kuntien tekemistä maahanmuuttostrategioista? 2. Miten muiden kokemuksia ja käytäntöä voidaan soveltaa omalla alueella?

Maahanmuuttostrategiat analysoitu meta-analyysin keinoin. Jokaista strategiaa tai ohjelmaa analysoitu neljästä eri näkökulmasta, jonka perusteella tehty suosituksia jatkon osalta Etelä-Savolle.

KUNTAUUDISTUS JA SOPIMUKSELLINEN KEHITTÄMINEN PORIN SEUDULLA

Ohessa esitys ’Kuntauudistuksesta ja sopimuksellisesta kehittämisestä Porin seudulla’.

Linkki tästä: http://www.slideshare.net/TimoAro/kuntauudistus-ja-sopimuksellinen-kehittminen-helmikuu-2013-16441031

Molemmat muutokset liittyvät toisiinsa ja muovaavat toteutuessaan merkittävästi sekä kaupunki- ja aluerakennetta että heijastuvat alue- ja yhdyskuntarakenteeseen.

Esityksen ensimmäinen osa sisältää sopimuksellisten menettelyjen arviointia ja toinen osa keskittyy kuntauudistuksen tilannekatsaukseen ja kriteeristöön Porin vaikutusalueen kuntien näkökulmasta.

PROJEKTITUOTTEISTAMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

Esitys ’Projektituotteistamiseen ja vakiinnuttamiseen’ liittyvistä tekijöistä ja apuvälineistä.

Linkki tästä: http://www.slideshare.net/TimoAro/projektituotteistaminen-ja-vakiinnuttaminen

Esityksen ensimmäinen osa sisältää sisäiseen ja ulkoiseen tuotteistamiseen sekä projektituotosten paketointiin liittyviä asioita. Toinen osa keskittyy projektituotosten levittämiseen ja hyödyntämiseen. Joukossa käytännön esimerkkejä.

KUUDEN KAUPUNKISEUDUN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKY

Ohessa VM:lle tausta-aineistoksi toimitettu tutkimusraportti ’Kuuden kaupunkiseudun demografisesta kilpailukyvystä’. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Kuusi_kaupunkiseutua_raportti_ARO_final.pdf

Analyysin kohteena Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kaupunkiseutujen 6 keskuskaupunkia ja 46 niiden kehyskuntaa.

Analyysi keskittyy 2000-luvun muuttoliikkeen erityispiirteiden kuvaamiseen, kaupunkiseutujen yleiseen kilpailukykyyn, kuuden kaupunkiseudun määrälliseen ja rakenteelliseen muuttoliike kehitykseen sekä tulkintoihin.