YRITYSDYNAMIIKAN EROT SEUTUJEN VÄLILLÄ VUOSINA 2008-2012

Esityksessä verrattiin Manner-Suomen 67 seutukunnan välisiä eroja yritysdynamiikassa vuosina 2008-2012. Vertailevaan analyysiin valittiin 6 yritysdynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa. Kaikki seudut jaettiin muuttujakohtaisesti saatujen arvojen perusteella viiteen viidennekseen. Jokaisen muuttujan arvo suhteutettiin joko alueen keskiväkilukuun tai yrityskantaan (toimivat yritykset) vuosina 2008-2012. Luvut ilmaistiin joko promilleina tuhatta asukasta/yritystä kohden tai prosenttiosuutena.

Kuuden muuttujan yhteenvedon tuloksena jokainen seutu sijoitettiin viiteen viidennekseen. Yritysdynamiikaltaan parhaassa viidenneksessä oli ensisijaisesti Etelä-Suomen, länsirannikon ja Lapin seutuja.

Yritysdynamiikkaan liittyvä esitys pidettiin SEKES:in kehittämispäivillä 31.1.2014 kuntaliitossa Helsingissä. Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!

Kommentointi on suljettu.