DEMOGRAFINEN KEHITYS NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA

Esitys: ’Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa’

Aika ja paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, 19.12.2016 Helsinki

DEMOGRAFINEN KEHITYS NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA

Esitys väestöllisen eli demografisen kehityksen haasteista 2010-luvulta 2030-luvulle. Esityksessä käydään läpi väestö- ja ikärakenteen muutoksen sekä väestönkehityksen osatekijöiden muutosten vaikutusta alueelliseen kehitykseen ja liikkuvuuteen. Esitys liittyy Liikenteen ja viestinnän tavoitetilaa vuosille 2030 ja 2050 selvittävien selvitysmiesten kuulemistilaisuuteen liikenne- ja viestintäministeriössä 19.12.2016. Tutustu esitykseen tästä!

KOULUTUS JA OSAAMINEN ALUEELLISENA VETOVOIMATEKIJÄNÄ

Esitys: ’KOULUTUS JA OSAAMINEN ALUEELLISENA VETOVOIMATEKIJÄNÄ’

Paikka: Koulutuksen mahdollisuuksien tasa-arvo -seminaari, Helsinki

Aika: 15.12.2016

KOULUTUS JA OSAAMINEN ALUEELLISENA VETOVOIMATEKIJÄNÄ

Esitys ’Koulutus ja osaaminen alueellisena vetovoimatekijänä’ -seminaarissa Helsingissä. Esitys keskittyy koulutuksen ja osaamiseen rooliin yhtenä alueiden vetovoimatekijänä. Koulutuksen ja osaamisen merkitystä peilataan suhteessa alueelliseen liikkuvuuteen ja paikkaan liittyviin valintoihin. Tutustu esitykseen ja tilastoihin tästä!