VERTAILUANALYYSI SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN ELINVOIMASTA VUOSINA 2000-2012

Esityksen VERTAILUANALYYSI SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN ELINVOIMASTA’ kohteena on 13 suurinta kaupunkiseutua (yli 100 000 asukkaan kaupunkiseudut). Suurten kaupunkiseutujen elinvoimaa verrattaan noin kymmenen alueiden muutos- ja kehitysdynamiikkaa kuvaavan muuttujan avulla vuosien 2000-2012 välisenä aikana. Kaupunkiseutujen kehitystä ja asemaa suhteessa toisiin kaupunkiseutuihin analysoidaan eri muuttujissa niiden muutos- ja kasvuprosentin perusteella eikä korkeimman arvon perusteella.

Analyysissä käytetyt muuttujat liittyvät alue- ja kuntatalouteen, työllisyys- ja väestökehitykseen, muuttovetovoimaan ja osaamisrakenteeseen. 2000-luvun aikana ovat eniten asemaansa kyenneet kohentamaan Vaasan, Kuopion, Seinäjoen ja Porin seudut.

Analyysin keskiössä on Porin seutu, johon peilataan muiden kaupunkiseutujen kehitystä.

Analyysi löytyy kokonaisuudessaan tästä!

Kommentointi on suljettu.