MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUS PAIKALLISEEN ELINVOIMAAN

Esitys  ’MUUTTOLIIKE JA SEN VAIKUTUS PAIKALLISEEN ELINVOIMAAN’ kuvaa muuttoliikkeen suoraa ja epäsuoraa vaikutusta alueiden kehitykseen. Esityksen punainen lanka liittyy alueiden tulevaan arvonmuodostukseen muuttoliikkeen näkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa muuttoliikkeen tulevat niin sanotut voittaja- ja häviäjäseudut.’ 

Esitys jakautuu kahteen toisiaan täydentävään osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi Suomen aluerakenteen muutospiirteitä ja eritellään muuttoliikkeen erityispiirteitä. Toisessa osassa käydään läpi muuttoliikkeen ansiosta kasvavia ja supistuvia seutuja.

Esitys kokonaisuudessaan tästä!

Kommentointi on suljettu.