Maahanmuuttostrategioiden opetukset. Case Etelä-Savo!

Esitys ’Mitä voidaan oppia muiden alueiden maahanmuuttostrategioista?’. Esityksessä aluksi Etelä-Savon maahanmuuton määrän ja profiilin analyysiä ja sen jälkeen muiden alueiden maahanmuuttostrategioiden läpikäymisen pohjalta suositukset Etelä-Savolle. Esityksessä on käyty läpi noin 20 alueen maahanmuuttostrategiat tai -ohjelmat, jonka perusteella tehty suosituksia Etelä-Savolle.

Analyysin keskeiset kysymykset ovat:

1. Mitä voidaan oppia muiden alueiden tai kuntien tekemistä maahanmuuttostrategioista? 2. Miten muiden kokemuksia ja käytäntöä voidaan soveltaa omalla alueella?

Maahanmuuttostrategiat analysoitu meta-analyysin keinoin. Jokaista strategiaa tai ohjelmaa analysoitu neljästä eri näkökulmasta, jonka perusteella tehty suosituksia jatkon osalta Etelä-Savolle.

Kommentointi on suljettu.