TURUN SEUDUN ELINVOIMA

Esityksessä kuvataan ’TURUN SEUDUN ULKOISTA JA SISÄISTÄ ELINVOIMAA’ suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin. Esitys painottuu ulkoista elinvoimaa kuvaavien muuttujien vertailuanalyysin Turun seudun ja muiden suurten kaupunkiseutujen välillä. Esityksessä käydään läpi mm. alue- ja kuntatalouden, työllisyys- ja työpaikkakehityksen sekä määrällisen ja rakenteellisen muuttovetovoiman tunnuslukuja. Tavoitteena on osoittaa Turun kaupungin ja Turun kaupunkiseudun elinvoima suhteessa muihin suuriin kaupunkiseutuihin. Analyysi painottuu muutos- ja kehitysdynamiikan kuvaamiseen vuosien 2000-2012 välisenä aikana. 

Esitys pidettiin 28.5.2014 Turun selvitysalueen 17 kunnan erityseen kuntajakoselvitykseen liittyvässä tilaisuudessa.

Esitys löytyy kokonaisuudessaan tästä!

Kommentointi on suljettu.