JOTAIN ON AINA PAREMPI KUIN EI MITÄÄN -ALUEIDEN VETOVOIMATEKIJÄT

Esitys: ’Jotain on aina parempi kuin ei mitään -tutkittua tietoa alueiden vetovoimatekijöistä

Aika ja paikka: Piiri 2017 kuntamarkkinointitapahtuma Kouvolassa 17.5.2017

JOTAIN ON AINA PAREMPI KUIN EI MITÄÄN -TUTKITTUA TIETOA ALUEIDEN VETOVOIMATEKIJÖISTÄ

Esitys ’Jotain on aina parempi kuin ei mitään -tutkittua tietoa alueiden vetovoimatekijöistä’ perusstuu Piiri 2017 kuntamarkkinointitapahtumassa pidettyyn esitykseen. Esityksen kaksi läpäisevää ydinkysymystä olivat: 1.) Mistä me puhumme, kun puhumme alueiden elinvoimasta ja vetovoimasta ja 2.) Miksi yhdet alueet ovat vetovoimaisempia kuin toiset?. Esitys perustui kuuden alueiden kehitykseen vaikuttavan vetovoimatekijän analysoimiseen ja esimerkkeihin vetovoimatekijöittäin. Tutustu esitykseen tästä!

KAUPUNKIEN KOVAT JA PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Esitys: ’KAUPUNKIEN KOVAT JA PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Aika ja paikka: 12.10.2016, Kaupunkisuunnitteluseminaari, Oulu

KAUPUNKIEN KOVAT JA PEHMEÄT VETOVOIMATEKIJÄT

Esitys Oulun kaupungin kaupunkisuunnitteluseminaarissa ’Kaupunkien kovista ja pehmeistä vetovoimatekijöistä’. Esityksessä on luokiteltu alueiden vetovoimatekijät kuuteen kategoriaan. Jokainen kategoria esitellään erikseen.

  1. Kovat vetovoimatekijät

  2. Sijaintitekijät

  3. Pehmeät vetovoimatekijät

  4. Mainetekijät

  5. Identiteettitekijät

  6. Villit kortit?                                                                                                              

    Tutustu esitykseen tästä!

VERTAILUANALYYSI SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN ELINVOIMASTA VUOSINA 2000-2012

Esityksen VERTAILUANALYYSI SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN ELINVOIMASTA’ kohteena on 13 suurinta kaupunkiseutua (yli 100 000 asukkaan kaupunkiseudut). Suurten kaupunkiseutujen elinvoimaa verrattaan noin kymmenen alueiden muutos- ja kehitysdynamiikkaa kuvaavan muuttujan avulla vuosien 2000-2012 välisenä aikana. Kaupunkiseutujen kehitystä ja asemaa suhteessa toisiin kaupunkiseutuihin analysoidaan eri muuttujissa niiden muutos- ja kasvuprosentin perusteella eikä korkeimman arvon perusteella.

Analyysissä käytetyt muuttujat liittyvät alue- ja kuntatalouteen, työllisyys- ja väestökehitykseen, muuttovetovoimaan ja osaamisrakenteeseen. 2000-luvun aikana ovat eniten asemaansa kyenneet kohentamaan Vaasan, Kuopion, Seinäjoen ja Porin seudut.

Analyysin keskiössä on Porin seutu, johon peilataan muiden kaupunkiseutujen kehitystä.

Analyysi löytyy kokonaisuudessaan tästä!

SUURTEN KAUPUNKIEN JA PORIN KUNTAVAALIANALYYSI

Koosteanalyysi puolueiden kannatuksesta suurissa kaupungeissa ja Porissa. Analyysissä taulukoita, graafeja ja tulkintoja puolueiden voimasuhteiden muutoksista niin pitkällä aikavälillä kuin vuosina 2004,2008 ja 2012. Analyysi jakautuu kahteen osaan: suurten kaupunkien vertailuun ja Porin tilanteeseen äänestysalueittain

Tutustu analyysiin tästä http://www.slideshare.net/TimoAro/kuntavaalianalyysi-suuret-kaupungit-ja-pori