ALUERAKENTEEN ISOT MUUTOSVOIMAT

Esitys: ’Aluerakenteen isot muutosvoimat’  KVS-foorumin Oppilaitosten rakenneuudistusten johtaminen 2015-2016 -seminaarissa Tampereella 9.11.2015 

ALUERAKENTEEN ISOT MUUTOSVOIMAT

Esityksessä käydään läpi aluerakenteen isoja muutosvoimia eli kaupungistumista, keskittymistä, vyöhykkeisyyttä, liikkuvuutta, demografista muutospainetta ja pirstoutumis- tai polarisoitumiskehitystä. Jokainen aluerakenteen muutostekijä on sidoksissa toisiinsa ja ne vaikuttavat yhdessä ja erikseen keskittävästi tulevaan aluerakenteeseen. Jokaisesta muutostekijästä on graafeja, karttoja ja taulukoita, joiden avulla kuvataan alueiden kehitystä.

Tutustu esitykseen tästä!