MUUTTOLIIKE JA ALUEKEHITYS

Esitys: ’MUUTTOLIIKE JA ALUEKEHITYS -Mitkä alueet ovat kehityksen dynamoja ja missä moottori yskii?’

Aika ja paikka: IX Valtakunnallinen Muuttoliikesymbosiumi 19.-20.11.2015 Turku

MUUTTOLIIKE JA ALUEKEHITYS

Esitys ’MUUTTOLIIKE JA ALUEKEHITYS -Mitkä alueet ovat kehityksen dynamoja ja missä moottori yskii?’ keskittyy kuntien väliseen muuttoliikkeeseen maakunnittain (18), seutukunnittain (70) ja kunnittain (317) Suomessa. Analyysin aineistona ovat kaikki kuntien väliset muutot vuosina 2010-2014. Aineisto sisältää noin 1,4 miljoonaa kuntien välistä muuttoa. Esityksessä käydään läpi muuttoliikkeen erityispiirteitä 2010-luvun alkupuolella ja alueiden muuttoliikekehitystä määrällisestä ja suhteellisesta näkökulmasta.

Muuttovoittoiset alueet keskittyvät a) laajenevalle metropolialueen vaikutusalueelle, b) suuriin ja keskisuuriin korkeakoulukaupunkeihin, c) suurten kaupunkiseutujen kehyskuntiin ja d) pistemäisesti muille alueille. Muuttovoitot keskittyvät  Helsinki-Tampere-Turku -kasvukolmion vaikutusalueelle ja erityisesti Helsingin ja Tampereen väliselle kasvukäytävälle. Muuttotappiolliset alueet keskittyvät a) ydinmaaseudulle ja harvaan asutulle maaseudulle, b) maakuntien 2- 3 -keskuksiin (seutukeskukset) ja rakennemuutospaikkakunnille.

Kolme kuntaa ja seutua neljästä oli muuttotappiollisia kuntien välisestä muuttoliikkeestä vuosina 2010-2014. Vain neljä maakuntaa 18:sta sai muuttovoittoa em. aikana. Nuorista (15-24 -vuotiaat) muuttajista kärsi muuttotappiota yhdeksän kuntaa kymmenestä.

Tutustu esitykseen ja karttoihin tästä!

KAUPUNKIEN JA MAASEUDUN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS

Alue- ja paikallishallintopäivät järjestetään vuosittain valtiovarainministeriön ja Tampereen yliopiston yhteistyönä. Vuoden 2014 seminaaripäivät pidettiin Rovaniemellä 19.-20.8.2014. Seminaarin pääteemana oli tänä vuonna kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus palvelujen turvaamisessa. Oman esitykseni aiheena oli  ’Vuorovaikutus kaupunkien näkökulmasta’.

Suomalaisen aluerakennepolitiikan pitkään kehityslinjaan sisältyy runsaasti sekä hegemonista valtataistelua että eri asteista vastakkainasettelua kaupunkien ja maaseudun välillä. Esitys keskittyy kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen kuvaamiseen kaupunkien ja toiminnallisten alueiden/kaupunkiseutujen näkökulmasta 2010-luvun toimintaympäristössä.

Esityksen ensimmäinen osa keskittyy aluekehitykseen ja kaupunki-maaseutu -vastakkainasetteluun liittyvän retoriikan ja todellisuuden välisen kuilun kuvaamiseen. Alue-, yhdyskunta- ja väestörakenteen kehitykseen liittyvillä faktoilla ja graafeilla korostetaan kehitykseen liittyviä tosiasioita retoriikan sijaan. Esityksen toisessa osassa keskitytään kaupunkiseutuihin vastakohtaisuuksia purkavina toiminnallisina alueina ja esitetään Porin kaupunkiseutu tapausesimerkkinä.

Esitys kokonaisuudessaan tästä! ja seminaarin muut esitykset tästä!