DEMOGRAFINEN KEHITYS NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA

Esitys: ’Demografinen kehitys nyt ja lähitulevaisuudessa’

Aika ja paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, 19.12.2016 Helsinki

DEMOGRAFINEN KEHITYS NYT JA LÄHITULEVAISUUDESSA

Esitys väestöllisen eli demografisen kehityksen haasteista 2010-luvulta 2030-luvulle. Esityksessä käydään läpi väestö- ja ikärakenteen muutoksen sekä väestönkehityksen osatekijöiden muutosten vaikutusta alueelliseen kehitykseen ja liikkuvuuteen. Esitys liittyy Liikenteen ja viestinnän tavoitetilaa vuosille 2030 ja 2050 selvittävien selvitysmiesten kuulemistilaisuuteen liikenne- ja viestintäministeriössä 19.12.2016. Tutustu esitykseen tästä!

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖKEHITYKSESTÄ 2000-LUVULLA

4.4.2016, Seinäjoki (Frami)

Väestökehityseminaari: Parempi elämä Etelä-Pohjanmaalta

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖKEHITYKSESTÄ 2000-LUVULLA

Esitys ’Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan väestönkehityksestä 2000-luvulla’. Esitys perustuu Etelä-Pohjanmaan väestönkehityksen osatekijöihin pureutumiseen vuosina 2000-2015 ja erityisesti vuosina 2010-2015.  Esitys muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käydään läpi yleisesti väestönkehitystä ja muuttoliikettä Suomessa 2010-luvulla. Toisessa osassa keskitytään Etelä-Pohjanmaan väestökehitykseen neljän seutukunnan ja maakunnan kuntien näkökulmasta. Kolmannessa osassa esitetään vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tulevaa kehitystä ajatellen. Esitys sisältää runsaasti tilastodataa graafien, karttojen ja taulukoiden muodossa

Esitys kokonaisuudessaan tästä!

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, VÄLIINPUTOAJAT JA HÄVIÄJÄT

Esitys: ’MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, VÄLIINPUTOAJAT JA HÄVIÄJÄT’

Aika ja paikka: Asuntomarkkinat 2016 -seminaari, Scandic Park, Helsinki

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, VÄLIINPUTOAJAT JA HÄVIÄJÄT

Esityksessä käydään läpi muuttoliikkeen voittaja-, väliinputoaja- ja häviäjäseutuja 2010-luvulla. Esitys painottuu kuntien väliseen muuttoliikkeseen. 2010-luvulla on kuntien välisestä muuttoliikkeestä saanut muuttovoittoa vain neljä maakuntaa (18), 14 seutukuntaa (70) ja 79 kuntaa (317). Esityksessä on neljä muuttoliikekehitykseen liittyvää teesiä, joita perustellaan graafien, karttojen ja tilastojen avulla.

Teesit ovat:

  1. Repeytyvä Suomi
  2. (Kanta)kaupunkien kasvu
  3. Todelliset voittajat
  4. Maahanmuutto muutosvoimana

Tutustu esitykseen tästä!

LIIKENNE JA KAUPUNKISEUTUJEN KEHITYS

Esitys ja ajankohta: EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015

Esitys ’LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA’ EK:n logistiikkaseminaarissa 11.6.2015 Helsingissä. Esitys käsittelee aluerakenteen ja liikennejärjestelmän välistä yhteyttä. Esityksessä käydään läpi kolme keskeistä aluerakenteeseen vaikuttavaa muutostrendiä: piikikkyys (kaupungistumis- ja keskittymiskehitys), vyöhykkeisyys (liikenne- ja kasvukäytävät, vaikutusalueiden laajeneminen) ja liikkuvuus (muuttoliike ja pendelöinti alueiden välillä).

Tutustu esitykseen tästä!

SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ

ESITYS ’SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ’

5.2.2015

Timo Aron ja Eero Holstilan yhteisesitys ’SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ’ Lounaisrannikon (Loura) seminaarissa 5.2.2015. Esityksessä kuvataan suurten kaupunkiseutujen kehityskuvaa nyt ja lähitulevaisuudessa. Tulevaisuusosiossa keskitytään kaupungistumiseen, työn luonteeseen, asumiseen ja liikkumiseen liittyviin keskeisiin muutostrendeihin. Lisäksi esitetään ennuste suurten kaupunkiseutujen väestökehityksestä vuosille 2040-2050.

Esitys kokonaisuudessaan tästä!

Lounaisrannikon lippulaivaseminaarin muut esitykset tästä!