KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

Analyysi  ’KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISISTÄ EROISTA YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012’

Analyysi ’KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISISTÄ EROISTA YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012’ perustuu Manner-Suomen kaupunkiseutujen yritysdynamiikan vertailuun vuosina 2008-2012. Kaupunkiseutujen yritysdynamiikkaa verrataan kuuden muuttujan avulla, jotka liittyvät aloittavien yritysten määrään, yritysperustantaan, yrityskantaan, yrityskannan muutokseen, yritysten uusiutumisasteeseen (luova tuho) ja aloittavien osaamisintensiivisten yritysten määrään. Kaikki seudut jaetaan muuttujittain viiteen viidennekseen niiden saamien arvojen perusteella.

Analyysin data perustuu Tilastokeskuksen Yritykset -tietokantaan.

Analyysi löytyy tästä!