TRIANGELI-PROJEKTIN ULKOISEN ARVIOINNIN KESKEISET NOSTOT

Esitys pitää sisällään Turun kaupungin hyvinvointitoimialan TRIANGELI-PROJEKTIN LOPPUARVIOINNIN KESKEISET TULOKSET’. Triangelin loppuarvioinnin keskeiset tulokset on taustoituksen lisäksi tiivistetty kahdeksaan keskeiseen nostoon. Jokainen nosto perustuu ulkoisen arvioinnin havaintoihin käytettävissä olleen arviointiaineiston perusteella.

Esitys pidettiin Tringeli-projektin loppuseminaarissa 23.10.2014 Turussa. Esitys on tiivistys myöhemmin julkaistavasta kirjallisesta loppuraportista.

Tutustu esitykseen tästä!