ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS KAUPUNGISTUMISEN NÄKÖKULMASTA

Esitys: ’Alue- ja väestörakenteen muutos kaupungistumisen näkökulmasta’

Aika ja paikka: 28.9.2017, Maarakennuspäivät, Finlandia-talo, Helsinki

ALUE- JA VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS KAUPUNGISTUMISEN NÄKÖKULMASTA

Seminaariesitys alue- ja väestörakenteen muutoksesta kaupungistumisen näkökulmasta. Esityksen sisällön kaksi ydinkysymystä liittyy kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansallisen merkityksen osoittamiseen sekä kaupungistumiseen yhtenä alue- ja väestörakenteen muutosvoimana. Esitys sisältää runsaasti karttoja ja graafeja alueellisesta kehityksestä. Tutustu esitykseen tästä!

 

KEITÄ OVAT TULEVAISUUDEN MUUTTAJAT?

Aihe: Keitä ovat tulevaisuuden muuttajat’

Aika ja paikka: 21.10.2016, Asuntosijoittaja 2016 -seminaari, Helsinki

KEITÄ OVAT TULEVAISUUDEN MUUTTAJAT?

Esitys Asuntosijoittajat 2016 -seminaarissa ’Keitä ovat tulevaisuuden muuttajat?’ alueiden vetovoimatekijöistä ja tulevaisuuden muuttajien profiloinnista. Esityksessä käydään läpi muuttovirtojen näkökulmasta vetovoimaisimmat alueet ja vetovoiman taustalla olevia tekijöitä sekä esitetään muuttajien profilointia taustamuuttujien perusteella. Tulevaisuuden muuttajat tiivistetään neljään tyyppiin: nuoret ja nuoret aikuiset, osaajat, maahanmuuttajat ja seniorit. Tutustu esitykseen tästä!

SUOMI KAUPUNGISTUMISEN NÄKÖKULMASTA 2030?

Alustus ’ Suomi kaupungistumisen näkökulmasta 2030? ARA-päivillä 2016: Helsinki 19.1.2016

SUOMI KAUPUNGISTUMISEN NÄKÖKULMASTA VUONNA 2030?

Alustus ARA-päivillä 2016 ’Suomi kaupungistumisen näkökulmasta vuonna 2030?’. Esitys keskittyi kaupungistumisen nykytilan kuvaamiseen väestö- ja aluetalousdynamiikan näkökulmasta tällä hetkellä ja ennakoimaan tapahtuneen kehityksen perusteella kaupungistumista seuraavan 15 vuoden aikana. Alustus keskittyi erityisesti väestödynamiikkaan. Esityksen avainkysymykset olivat:

  1. Miltä Suomi näyttää kaupungistumisen näkökulmasta vuonna 2030

  2. Missä suomalaiset asuvat vuonna 2030

Tutustu esitykseen tästä.

Muut ARA-päivien 2016 esitykset löytyvät www.ara.fi/

SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ

ESITYS ’SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ’

5.2.2015

Timo Aron ja Eero Holstilan yhteisesitys ’SUOMEN ALUERAKENNE LIIKKEESSÄ’ Lounaisrannikon (Loura) seminaarissa 5.2.2015. Esityksessä kuvataan suurten kaupunkiseutujen kehityskuvaa nyt ja lähitulevaisuudessa. Tulevaisuusosiossa keskitytään kaupungistumiseen, työn luonteeseen, asumiseen ja liikkumiseen liittyviin keskeisiin muutostrendeihin. Lisäksi esitetään ennuste suurten kaupunkiseutujen väestökehityksestä vuosille 2040-2050.

Esitys kokonaisuudessaan tästä!

Lounaisrannikon lippulaivaseminaarin muut esitykset tästä!

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJA- JA HÄVIÄJÄSEUDUT 2010-LUVULLA?

Esitys ’MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJA- JA HÄVIÄJÄSEUDUISTA 2010-LUVULLA’. Esitys keskittyy muuttoliikkeen valikoiviin ja polarisaatiota aiheutuviin erityispiirteisiin ja voittaja- ja häviäjäalueiden määrittelyyn asuntomarkkinoiden kehityksen näkökulmasta. Esityksessä on kuusi keskeistä muuttoliikkeeseen liittyvää nostoa ja jokaiseen nostoon liittyvät tekstiperustelut sekä karttoihin, graafeihin ja taulukoihin perustuvat näytöt ko. asiasta. Esityksessä on lisäksi hahmotettu muuttoliikkeestä eniten hyötyvät ja menettävät alueet sekä kunta- että suuraluetasolla.

Esitys pidettiin Suomen Kiinteistövälittäjien vuosikokouksessa 14.11.2014 Turussa.

Tutustu esitykseen tästä!