SEUTUJEN KEHITYSEROT JA MUUTOSDYNAMIIKKA

Esitys ’Seutujen kehityksestä ja muutosdynamiikasta’ SDP:n aluekehitysseminaarissa säätytalolla 26.11.2013.

Esitys jakautuu kahteen osaan: ensimmäisessä osassa aluekehityksen ja aluerakenteen muutoksesta 2010-luvulla ja toisessa osassa esimerkkejä 25 seutukunnan kilpailukyvyn muutosdynamiikasta vuosina 1995-2012.

Katso ja lue lisää tästä!

Kommentointi on suljettu.