SATAKUNTA NYT JA KOHTA!

Esitys ’Satakunta nyt ja kohta!’ Satakunnan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvässä seminaarissa. Esityksen käydään tilastollisten tunnuslukuja ja graafien avulla kaksi kokonaisuutta: ensimmäisessä osassa analysoidaan Satakunnan kilpailykykyä ja positiota suhteessa muihin maakuntiin ja toisessa osassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen kantokykymittareita satakuntalaisissa kunnissa.

Esityksen toisessa osassa käydään kunnittain läpi satakuntalaisten kuntien tilannetta valittujen kantokykymittarien valossa. Jokaista satakuntalaista kuntaa verrataan sekä keskenään että koko Satakunnan ja Manner-Suomen keskiarvoon. Tilanne esitetään sekä graafisena esityksenä että visuaalisena karttana. Karttapohjissa on neliportainen luokittelu: korkeimmat arvot tummanvihreällä ja heikoimmat arvot tummanpunaisella.

Lähdeaineistona on ensisijaisesti sähköisen hyvinvointikertomuksen tiedot.

Tutustu esitykseen tästä!

Kommentointi on suljettu.