SATAKUNNAN ASEMA ALUEIDEN VÄLISESSÄ KILPAILUSSA 2000-LUVULLA

Esitys ”Satakunnan asema alueiden välisessä kilpailussa 2000-luvulla” keskittyy Satakunnan asemaan ja position muuttumiseen suhteessa muihin maakuntiin (18) 2000-luvulla. Satakunnan kehitystä verrataan muihin maakuntiin kolmella teema-alueella: alue- ja kuntatalous, työpaikka- ja työllisyyskehitys sekä osaamis- ja TKI-toiminta. Jokaisen teeman kohdalla käytetään useita indikaattoreita, joiden arvot ilmaistaan sekä absoluuttisina että suhteellisina lukuina.

Esityksen graafeissa ovat mukana kaikki maakunnat. Lisäksi osassa graafeissa on erikseen merkitty punaisella viivalla Porin seudun ja keltaisella viivalla Rauman seudun arvot. Data perustuu Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton tilastoaineistoihin. Vertailun aikaväli rajoittuu pääsääntöisesti vuosiin 2000-2012.

Esitys pidettiin Satakunnan ennakointihankkeiden loppuseminaarissa Porissa 14.10.2014.

Tutustu esitykseen tästä!

Kommentointi on suljettu.