MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJA- JA HÄVIÄJÄSEUDUT 2010-LUVULLA?

Esitys ’MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJA- JA HÄVIÄJÄSEUDUISTA 2010-LUVULLA’. Esitys keskittyy muuttoliikkeen valikoiviin ja polarisaatiota aiheutuviin erityispiirteisiin ja voittaja- ja häviäjäalueiden määrittelyyn asuntomarkkinoiden kehityksen näkökulmasta. Esityksessä on kuusi keskeistä muuttoliikkeeseen liittyvää nostoa ja jokaiseen nostoon liittyvät tekstiperustelut sekä karttoihin, graafeihin ja taulukoihin perustuvat näytöt ko. asiasta. Esityksessä on lisäksi hahmotettu muuttoliikkeestä eniten hyötyvät ja menettävät alueet sekä kunta- että suuraluetasolla.

Esitys pidettiin Suomen Kiinteistövälittäjien vuosikokouksessa 14.11.2014 Turussa.

Tutustu esitykseen tästä!

Kommentointi on suljettu.