METROPOLIALUEEN MUUTTOLIIKEANALYYSI

Analyysi ’Metropolialueen muuttoliikkeestä vuosina 2000-2011’. Analyysi perustuu metropolialueen 14 kunnan muuttoliikkeen määrälliseen ja laadulliseen analyysiin 2000-luvulla.

Metropolialueen muuttoliikkeen kehitys käydään läpi kunta kunnalta graafien ja taulukoiden kautta. Lisäksi analyysin alussa tiivistelmä muuttoliikkeen ja aluekehityksen erityispiirteistä 2000-luvulla.

Analyysi perustuu Valtionvarainministeriöön toimeksiantoon.

Kommentointi on suljettu.