IISALMEN KAUPUNGIN DEMOGRAFINEN KILPAILUKYKYANALYYSI

Ohessa on analyysi ’IISALMEN KAUPUNGIN DEMOGRAFISESTA KILPAILUKYVYSTÄ’.  Analyysissä läpikäydään Iisalmen kaupungin alueellinen ja väestöllinen kilpailukyky 2000-luvulla. Analyysi jakatuu määrälliseen ja laadulliseen osioon, jonka pohjalta on tehty tulkinta ja kehittämissuositukset.

Analyysin ovat tehneet valtiotieteen tohtori Timo Aro ja valtiotieteen maisteri Anna Laiho.

Iisalmen verrokkikaupunkeina käytetään Kokkolaa, Kajaania, Raahea ja Varkautta.

Analyysissä käydään läpi mm seuraavat osiot:

  • Iisalmen alueellinen ja kuntataloudellinen kilpailukyky
  • Iisalmen muuttoliikkeen erityispiirteet 2000-luvulla
  • Iisalmen kaupungin määrällinen muuttoliikekehitys vuosina 2000-2012
  • Iisalmen rakenteellinen muuttoliikekehitys vuosina 2000-2010

Tutustu analyysiin Iisalmen kaupungin sivuilta tästä!

Kommentointi on suljettu.