ALUEIDEN VETOVOIMA. CASE LAHDEN SEUTU

Esitys ’ALUEIDEN (MUUTTO)VETOVOIMAAN LIITTYVISTÄ  SYISTÄ JA SEURAUKSISTA’. Esityksen case-esimerkkinä Lahden seutu. Esitys jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi miksi yhdet alueet ovat vetovoimaisimpia kuin toiset sekä esitetään viisi kasvu- ja kilpailuetua tuottavaa tekijää. Toisessa osassa on case-esimerkkinä Lahden seutu.

Esitys pidettiin Lahden seudun Asuminen ja Markkinointi -tilaisuudessa 25.9.2014 Lahdessa.

Esitys kokonaisuudessaan tästä!

Kommentointi on suljettu.