25 SUURIMMAN SEUTUKUNNAN KILPAILUKYKYANALYYSI 1995-2012

Alueellisen kilpailukykyanalyysin kohteena oli väestöltään 25 suurinta seutukuntaa vuosina 1995-2012. Analyysiin valittiin kymmenen alueen muutosta ja dynamiikkaa kuvaavaa muuttujaa, jotka liittyivät alue- ja kuntatalouteen, alueelliseen vetovoimaan, työllisyyskehitykseen ja osaamiseen. 

Jokaisen seudun arvot pisteytettiin niiden sijoituksen perusteella suhteessa toisiin seutuihin vuosi- ja muuttujakohtaisesti. Pisteytyksen ansiosta voidaan verrata sekä seutujen omaa kehitys- ja muutosdynamiikkaa että position muutosta suhteessa toisiin seutuihin vuosien 1995-2012 välillä.

Analyysin tuloksena voidaan tehdä esimerkiksi seuraavat 10 nostoa:

  1. Helsingin seutu oli kilpailukykyisin koko ajanjakson 1995-2012 osalta.
  2. Tampereen, Vaasan ja Oulun seudut olivat kilpailukykyisimpien seutujen joukossa jokaisena neljänä ajankohtana (1995, 2000, 2008 ja 2012).
  3. Kokkolan, Seinäjoen, Rovaniemen ja Porin seutujen positio kohentui eniten vuosien 1995-2012 välillä.
  4. Toisessa ääripäässä olivat Salon, Kotka-Haminan ja Kouvolan seudut, joiden positio romahti eniten avaintoimialojen (ICT tai metsäteollisuus) rakennemuutoksen seurauksena.
  5. Itä- ja Pohjois-Suomen kaupunkiseutujen kehityksessä olivat suuret erot. Kuopion seudun asema vahvistui koko ajanjakson ajan ja seutu nousi kilpailukykyisimmäksi Itä- ja Pohjois-Suomen seuduksi vuonna 2012. Oulun suhteellinen asema heikentyi 2000-luvun aikana, kun taas Rovaniemen seudun positio vahvistui 2000-luvun kuluessa.
  6. Viime vuosien aikana BKT:n muutos (2008-2010) on ollut positiivinen vain 4 seudulla. 25:stä. Ylivoimaisesti ripeintä kehitys on ollut Pietarsaaren seudulla ja vastaavasti ylivoimaisesti heikointa Salon seudulla.
  7. Työllisyysdynamiikaltaan parhaimpia seutuja ovat olleet pohjalaisseudut (Pietarsaaren, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan) ja Helsingin seutu.
  8. Tampereen, Oulun ja Helsingiin seudut ovat olleet vetovoimaisimpia alueita vuosien 1995-2012 välillä, mutta Kuopion seutu on noussut vetovoimaisuudessaan yhtä vetovoimaiseksi kuin Tampere vuonna 2012.
  9. Kuntatalouden valioseutu on Rauman seutu, jossa esimerkiksi kuntien lainamäärä oli vuonna 2012 jopa alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 1995.
  10. Osaamisdynamiikaltaan vahvimpia seutuja ovat luonnollisesti suurimmat yliopistoseudut.

Tutustu koko analyysiin tästä! 

Lue Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta tästä!

Kommentointi on suljettu.